Zánět jako projev vnitřního konfliktu

Slovo konflikt pochází z latinského slova conflictus (confligó, conflictum), které znamená „srazit se spolu“. Konflikt je definován jako srážka nebo vzájemný střet proti sobě stojících sil, vlastností, myšlenek, zájmů, postojů apod., které se do určité míry mohou vzájemně vylučovat. Konflikty jsou průvodním jevem sociálního života, v tomto kontextu hovoříme o konfliktu vnějším (interpersonálním). Vnitřní konflikt (intrapersonální) neboli vnitřní dilema představuje rozpolcenost při výběru ze dvou či více variant, z nichž ani jedna není přijatelná nebo příjemná. Často se v této souvislosti používá opisný termín „stát, nebo být mezi dvěma ohni“.

Co v nás nás zaplétá do těchto zdánlivě bezvýchodných situací? Proč si nedokážeme zvolit jednu z variat? Nejsme schopni nést důsledky své volby? Jaká má jádrová přesvědčení nebo hodnoty s tímto konfliktem souvisí? Jakou zkušenost jsem si vytvořil v minulosti? Co mě při rozhodování podporuje?

Vnitřní konflikt zejména pokud se opakuje narušuje harmonii těla. Dochází k narušení rovnováhy mezi dóšami, tedy energiemi váta, pitta a kapha. Konflit představuje tlak a proto bude zvyšovat teplo, horko, tedy primárně bude vychylovat z rovnováhy pitta dóšu. Klasickým projevem pitta nerovnováhy jsou různorodé zánětlivá reakce, které mohou doprovázet další symptomy, jako jsou bolest (váta nerovnováha) a otoky (kapha nerovnováha).

Jakým můžeme využít ájurvédské principy, aby nás podpořily při zvládán vnitřních konfliktů?

Jako nejúčenější způsob obnovování rovnováhy se ukazuje kombinace péče o tělo (např. specifické ochlazující dechové techniky), mysl (oblíbená technika śirodhara prohlubuje vědomí) za podpory bylinek nebo koření. Pro účinné vypořádání se s vnitřním konfliktem je klíčová komunikace se sebou; zapisování si myšlenek, sebereflexe, zkoumání svých pocitů a emocí.