Reset stresového metabolismu: vyladěné trávení

Když mluvíme o metabolismu, obvykle si představujeme proces trávení v našem těle. Ve skutečnosti je metabolismus mnohem širší pojem. Zahrnuje komplexní procesy v těle, které zajišťují přeměnu živin na energii, regulují tělesnou teplotu, tvorbu nových buněk a jejich regeneraci či opravu. Hmota transformovaná na tkáně, životní energii a jemné energetické principy (ladění) nám umožňuje žít a participovat ve světě, který nás obklopuje.

Klidový metabolismus je stav, kdy tělo efektivně zpracovává živiny a pravidelně se objevuje hlad. Další z příznaků dobře fungujícího metabolismu představuje charakter odpadních látek a okamžik, kdy z těla odcházejí (zejména stolice). Na těle pociťujeme lehkost a v průběhu celého dne dostatek energie a ve večerních hodinách přichází potřeba spánku. Prožíváme svůj každodenní život s nadšením, aniž by nás situace, které prožíváme, příliš vychylovaly z klidného a rovnovážného středu.

Naopak, stresový metabolismus představuje akutní mod metabolických procesů, které umožňují tělu fungovat s energetickými zdroji hospodárněji. Akutní zátěž i dlouhodobě neutěšená životní situace mohou být příčinou stresového metabolismu, který se může projevovat trávicími obtížemi jako je nadýmání, průjem nebo zácpa. V důsledku stresové reakce těla se dále může narušit spánek, což negativně ovlivní tělesnou sílu a vitalitu. Zátěž může ovlivnit změny váhy (přibývání i ztrátu hmotnosti). Příznaky jsou individuální a jejich intenzita se liší dle osobní odolnosti, přístupem, proživáním a schopností vyrovnat se zátěží. 

Pokud jste se rozhodli podpořit svůj klidový metabolismus, pak cesta drobných kroků se nám ukazuje jako udržitelná a přínosná. Volbou oblasti (dieta, životní styl, psychologie), kde začnete s úpravami a návratu k prospěšnému, podporuplnému, se již vydáte směrem ke zdraví. Nápomocná je klidná a vědomá jóga praxe, prospěšné jsou meditativné techniky, které přispívají k uvolnění stresu "usazenému" v těle (např. šíje).

Jako lodivod navigující ke klidovému metabolismu může posloužit přípravek Diarid. Může být klíčem k optimalizaci metabolických procesů, komplexní péči o trávicí systém, což se může projevit na vitalitě, imunitě a životní energii. Jeho výhody přesahují pouhé aspekty fyzického zdraví a přispívají k celkové harmonii těla.